Lege Oharra

Lege Oharra

Sarrera:

Web honen sarbidea edozein erabiltzaileren aldetik egindako araudi honetako termino, baldintza, komunikazio, ohar eta beste gainontzeko legezko oharren aurretiko irakurketa eta onarpenera baldintzatuta dago.

Sarbideak eta ondorengo erabilerak, erabiltzailearen edukiaren osotasunarekiko onespen berariazkoa, osoa eta erretserbarik gabekoa dakar.
Erabiltzailea hemengo nabigaziorako baldintza orokorren edukiarekin ados ez balego, web-orri honetatik irten beharko litzateke, bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sartu edo eta hauek erabili gabe.

Halaber, modu berariazkoan eta salbuespenik gabe onartzen du, web-orri honetara sartzearen eta honen erabileraren eta bertan eskainitako zerbitzuen eta zerbitzuen edukien erabileraren erantzule bakarra dela.

Web-orri honen sarbidea doako izaera du eta bertan nabigatzeak ez du aurretiko harpidetzarik edo erregistrorik behar.

Beste web-orrialdeetara loturak, erabiltzaileak orri horiei eman diezaieketen erabilerara, orrialde hauen erabilera baldintza orokorretara, orrialde bakoitzak ezarritako baldintza orokorretara eta behin-behineko baldintza espezifikoetara atxikituta daude.

Baimendutakoaz kanpoko beste edozein erabilera espreski debekatuta dago.

NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k alde bateko eran eta edozein unetan alda dezake, bere web-orriaren konfigurazioa, bere zerbitzu baldintzak eta edukia ere. Horrez gain, web-orria bera ezabatu, mugatu edo eten dezake behin-behineko edo betirako.

Web-orri honen jabearen nortasuna:

Web-orri honen erantzulearen datu identifikagarriak hauek dira:

NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.

20002 (Gros) Donostia Gipuzkoa
info@alaiondo.com

CIF: E75170373

Zerbitzu-emailearen eskubide eta betebeharrak:

3.1.- Zerbitzuaren hornitzaile gisa, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k web-orri honetan eskaintzen diren zerbitzuak aurrera eramatea, erabiltzailearekin burutu daitezken komunikazioen pribatasuna modu eraginkorrean bermatzera eta noizbehinka sor daitezken kexei erantzuna ematera behartuta dago.

3.2.- Zerbitzuen mantentze, konponketa, gaurkotze edo hobekuntza lanak burutu behar izanez gero, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k honen sarbidea behin-behingoz eta aurre-abisurik gabe eteteko eskubidea du eta zerbitzuak eman edo hauek gehiago ez eskaintzeko eskubide erreserba ere, ahal izanez gero erabiltzaileari jakinarazten saiatuko delarik.

3.3.- Erabiltzaileek web-orri honen bitartez hornitzen zaizkien zerbitzuez edo/eta datuez edo/eta informazioaz egiten duten erabilera beraien kontu eta arriskupean egingo dira.

3.4.- NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k du web-orri honen jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna.

Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak:

4.1.- Edozein momentutan, erabiltzaileak web-orri honen zerbitzuen legezko erabilpena egin behar du, indarrean dauden legeen arabera, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz.

Zentzu honetan, erabiltzaileak web honen bidez burutzen dituen jarduerak legera, moralera, ordena publikora eta ohitura zintzoetara egokituko direla bermatzen du eta inola ere ez dela NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B. izen on eta irudi komertzialarentzako iraingarriak izango.

4.2.- Erabiltzaileak ez du burutuko NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k bere eskura jartzen dituen zerbitzuen bidez web-orriaren edukiaren kalte edo aldaketarik eragingo duen, ez eta bere jarduera oztopatuko duen ekintzarik, inolako arazo teknikorik sortu gabe, birus informatikoak eraman ditzaken elementurik transferitu gabe edo web honetan kalte egin, nahastu, osoki edo zati batez oztopatu, ez eta beste erabiltzaileen posta elektronikoan bitartekatu edo aldatuz.

4.3.- Sartutako datuen egiatasuna erabiltzailearen erantzukizun erabatekoa da, hau dela eta, datu okerrak edo ezegokiak emanez gero, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B. erabiltzaileari web-orri honetara sartzeko debeku eskubidea gordetzen du.

Bermeen salbuespena eta web-orriaren eta bere zerbitzuen funtzionamenduarekiko erantzunkizuna:

5.1.- Edozein kasutan, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k bere ahalegin handienak egingo ditu WEB honen erabilgarritasun iraunkorra lortzearren.

5.2.- NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.–k erabiltzaileen eskuetan jartzen ditu datu pertsonalen pribatutasun sistemak hirugarrenei datu hauetara sarrera eragozteko. NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k datu pertsonalen segurtasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko beharrezko diren segurtasun tekniko eta antolakuntza neurri guztiak ezarri ditu.
Zentzu honetan, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.- k ezagutza hau gertatuz gero sor daitezken kalte-galerekiko erantzukizun oro salbuesten du.

5.3.- NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k arlo honetan segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak ezarriak dituen arren, ez du bermatzen birusak ez eta web-orri hau osatzen duten beste edozein elementu, erabiltzailearen sistema informatikoan edo bere dokumentu elektronikoetan eta bere sistema informatikoan gordetako fitxategietan aldaketa sor dezaketenik (software eta hardware) ez dagoenik.
NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k ez du bere gain hartzen edukietan ager daitezken eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan etb. aldaketak sor ditzaketen birusek sor dezaketen izate oroko kalte-galeren erantzunkizunik.

5.4.- Erabiltzaileek web-gune honi ematen dieten erabilera ez dago NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren kontrolpean. Bereziki, elkarte honek ez du bermatzen erabiltzaileek web-orri hau baldintza orokorrak jarraituz erabiliko dutenik eta, bere kasuan, aplikagarri izan daitezken baldintza bereziak jarraituz, ez eta modu arduratsu eta zuhurrean egingo dutenik ere.

Jabetza intelektuala:

Web-orri honen edukiari dagozkion eskubide guztiak NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-renak dira.

NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren diseinu, irudi, mapa, grafiko, marka, errotulu, zeinu bereizgarri edo logotipoak, NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren titulartasuna dute, hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubide guztiak dituelarik.

Erabiltzailea web-orri honetan nabigatzean ager daitezken beste elkarte batzuen logotipo edo zeinu bereizgarriak elkarte bakoitzarenak dira eta hauek legez esklusiboki ustiatzeko eskubideak dituzte, web-orri honetan, bere kasuan, gehituak izan daitezen espreski baimenduz.

Web-orri honetara sartzen den erabiltzaileak ezin du lortutako informazioaren ondorioz lehen aipaturiko elementurik kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, ugaldu, argitaratu, utzi, saldu edo produktu edo zerbitzu berriak sortu.

Web-orriko estekak:

Ezin izango da NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.- ren aurretiko eta berariazko baimenik gabe beste edozein web-orritik bere atarira loturarik sortu.

Web-orri honek NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-k kudeatzen ez dituen beste atari edo web-orrietako loturak izanez gero, elkarte honek adierazten du ez duela inolako kontrolik aipatutako atariengan, eta ez duela erantzunkizunik bertako edukiarekiko.

Klausulen baliogabetasuna eta indargabetasuna:

Web-orri honen erabilera eta nabigazioko baldintza orokor hauen klausularen bat erabatean edo zatika baliogabe edo indargabe adieraziko balitz, xedapen horri edo baliogabe edo indargabe adierazitako bere zati horri soilik eragingo lioke beste gainontzekoan iraunez, baldintza orokorren gainerakoa eta xedapen hori edo honen eragindako zatia ez jarritzat ulertuko da, baldin eta baldintza orokor hauentzat funtsezkoak izaki, modu osoan eraginak beharko luketelarik.

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa:

Erabilera eta nabigazio baldintza orokor hauek bai eta erabiltzailearen eta NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren arteko harreman oro Espainiar Legeriak aztertuko ditu.

Baldintza orokor hauen izate edo edukiaren edo erabiltzailearen eta NEREA ANSA ETA BESTE BAT C.B.-ren arteko harremanen ondorioz sortutako edozein auzirako, bi aldeak, egokitzen zaien beste edozein foruri espreski uko eginez, Donostiako(Gipuzkoa) Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzio eta eskumen erabatekoaren menpe egongo dira.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!